16 anos de desgoberno en Cabana, Abanea a alcaldía de Cabana?, Máis transparencia por favor, Un futuro mellor para Cabana de Bergantiños

O que agocha o desgoberno…

Que agocha o desgoberno? Por que a información relativa á contratación pública só se proporciona “a medias”?

En relación aos contratos públicos o desgoberno agocha moitas cousas que debera facer públicas en favor da obrigada transparencia.

Entre a información que non se lle proporciona á Cidadanía de Cabana está a seguinte:

1.- O número dos licitadores, con identificación dos admitidos, excluídos e, no seu caso, dos seleccionados que optan ás licitacións públicas.
2.- A valoración das ofertas de acordo cos criterios de valoración.
3.- As adxudicacións dos contratos.
4.- As formalizacións dos contratos.
5.-A información relativa a todos os contratos menores, con indicación do obxecto, duración, importe de licitación e adxudicación, número de licitadores participantes e identidade do adxudicatario publicaranse, polo menos trimestralmente, no portal web de transparencia.

Cidadanía e Participación, Cidadanía en Movemento, Máis transparencia por favor, O que a cidadanía de Cabana descoñece do seu concello, Que fan cos cartos?

Ai, ai, ai….! 49.791,52 € máis ive, para colocar tres farolas na praza de Canduas? Que fixeron cos cartos? Fai falla moita máis transparencia e información porque a Cidadanía igual vai pensar que é o que non é

Ai, ai, ai…! , que aínda habemos de coller ao desgoberno in fraganti. 49.791,52 € máis ive, para colocar tres farolas na praza de Canduas? Que fixeron cos cartos? Fai falla moita máis transparencia, máis transparencia e información pública, porque a Cidadanía vai pensar o que non é…!

IMG-20181115-WA0001
49.791,52 € máis ive, para colocar tres farolas na praza de Canduas? Que fixeron cos cartos? Fai falla moita máis transparencia

IMG-20181115-WA0002
49.791,52 € máis ive, para colocar tres farolas na praza de Canduas? Que fixeron cos cartos? Fai falla moita máis transparencia

IMG-20181115-WA0003
49.791,52 € máis ive, para colocar tres farolas na praza de Canduas? Que fixeron cos cartos? Fai falla moita máis transparencia

IMG-20181115-WA0004
49.791,52 € máis ive, para colocar tres farolas na praza de Canduas? Que fixeron cos cartos? Fai falla moita máis transparencia