16 anos de desgoberno en Cabana, A onde vai a parar o diñeiro da cidadanía de Cabana?, Invertindo o diñeiro público no patrimonio eclesiástico, Onde está o polígono industrial de Cabana?

Os cartos “quéimanse” no arranxo das casas rectorales de Cesullas e Nantón e o polígono industrial de Nantón morre entre toxos. Así funciona o desgoberno

Os cartos “quéimanse” no arranxo das casas rectorales de Cesullas e Nantón mentras o polígono industrial morre entre toxos. Así funciona o desgoberno. E os nosos fillos seguirán a buscar o seu futuro noutro lado, porque aquí xa non lles queda nada a que agarrarse.

O polígono industrial de Nantón, a toxos